Formació 3D per a inspectors d'Applus+

Sector: Educació/Formació

Applus+ Automotive

Applus+ Automotive ha confiat en nosaltres per implementar una eina innovadora en la formació dels inspectors de vehicles. Es tracta del nou simulador d'inspecció de vehicles en 3D que permet recrear l'escena de la inspecció de qualsevol tipus de vehicle sense necessitat de disposar-ne físicament. D'aquesta manera, s'aconsegueix més flexibilitat, agilitat i estalvi de costos en tot el procés de formació. 

L'aplicació treballa tant a l'àmbit de la formació com de l'avaluació de l'alumne.

Pel que fa a la formació, el simulador recrea la inspecció d'un vehicle de manera ordenada perquè l'alumne la pugui seguir pas a pas. Una guia que es complementa amb una descripció del mètode d'inspecció contextualitzat en funció del lloc on es trobi l'inspector.

D'altra banda, l'aplicació mostra un vehicle amb defectes aleatoris i tasques obligatòries perquè l'alumne hagi de fer la inspecció simulada fent ús de les mateixes eines de què disposarà a la realitat. Un cop finalitzada la prova, el sistema avalua l'exercici.

Els beneficis són quantiosos, és un complement perfecte per a la formació tradicional i a més:

  • Permet a l'alumne anar superant-se a si mateix amb l'autoaprenentatge, convertint l'aplicació en un repte personal de millora continuada. 
  • És una aplicació idònia tant per a formacions inicials com per repassar conceptes que podien ser oblidats.
  • L'aleatorietat en els defectes i la puntuació converteix l'aplicació en un tipus de videojoc, aplicant la gamificació per millorar l'aprenentatge.

Aquest tipus d'eines 3D tenen molt de potencial, ja que no hi ha límit en simulació, podent aplicar-se a qualsevol tipus de vehicles.