Estudi de mercat mitjançant simulació 3D

Sector: Marketing, publicidad y ventas

Global Ethnographics Insight

‘Market Experience’ és un projecte innovador elaborat en l'àmbit dels estudis de mercat al costat del nostre partner Global Ethnographics Insight. 

A través de la simulació 3D i la Realitat Virtual hem executat una anàlisi del comportament de la compra i del shopper path mitjançant la creació d'un supermercat virtual. Un establiment totalment personalitzat, recreat en un escenari interactiu tridimensional, que permet estudiar i analitzar el comportament del consumidor. 

Els diferents estudis demostren una alta correlació entre l'entorn (el 90%) i el comportament del consumidor a la botiga física. 

La Realitat Virtual ha entrat en els estudis de mercat amb molta força en els últims anys, ja que suposa una reducció de costos en les anàlisis i la possibilitat de parametritzar molts aspectes que no són possibles de mesurar en una botiga física.