Simulador nàutic per al Centre de la Mar

Sector: Educació/Formació

Centre de la Mar

El simulador 3D de sistemes de propulsió per a la nàutica d'esbarjo és un projecte desenvolupat juntament amb el Centre de la Mar, un espai de referència a l'àmbit de la nàutica a nivell nacional.

El resultat és la creació de l'entorn virtual d'un taller mecànic on els alumnes poden practicar el muntatge de diferents sistemes de propulsió per a la nàutica d'esbarjo.

L'aplicació constitueix un material didàctic interactiu i innovador que permet posar en pràctica el coneixement dels alumnes i seguir-ne l'evolució fins a obtenir el Certificat TMVU0112_2 de Manteniment de la Planta Propulsora, Màquines i Equips Auxiliars d'Embarcacions Esportives i d'Esbarjo.